• Appenta samen
  • Appenta overzicht

Software

Appenta Contractbeheer

U bent kritisch ten aanzien van uw relaties, en dat is terecht. U wilt van uw leveranciers de beste dienstverlening voor een scherpe prijs, zodat u uw klanten zo goed mogelijk kunt bedienen. Beheer daarom uw contracten en de kwaliteit van de dienstverlening proactief. Appenta geeft u die mogelijkheid. Met Appenta brengt u kansen in kaart en waarborgt u dat afspraken worden nagekomen en contracten tijdig worden geëvalueerd.

Lees meer Contractbeheer

Eenvoud, overzicht en samen: Met Appenta heeft u uw contracten onder controle!

Appenta Relatiebeheer

Alle aandacht gaat naar de klant. Houdt daarom de focus op de klant. Appenta geeft u die mogelijkheid. Met Appenta brengt u kansen in kaart en waarborgt u dat afspraken met de klant worden nagekomen. Wat wil de klant? Wat zijn de behoeften? Hoe worden keuzes gemaakt? Wie beïnvloedt dat? Wat kan uw organisatie daarin betekenen? Welke stappen wilt u hierin zetten? Deze vragen bepalen of uw organisatie succesvol zal zijn. Met Appenta legt u deze situatie op een zeer gemakkelijke wijze vast, zodat u de focus op uw klant kunt houden.

Doen wat je belooft: Het klinkt zo eenvoudig en de klant verwacht dat ook. Appenta legt de verbinding tussen verkoop en levering. De levering (in producten, diensten of een combinatie ervan) wordt vastgelegd en de voortgang kan tot en met de facturatie eenvoudig worden bewaakt.

Lees meer Relatiebeheer

Eenvoud, overzicht en samen: Met Appenta houdt u de focus op uw klant!

Appenta Personeelsbeheer

Elke succesvolle organisatie is zuinig op zijn medewerkers. Als mede-werkers het naar hun zin hebben op ‘t werk, dan zijn ze effectiever, creatiever en klantgerichter.
Met Appenta Personeelsbeheer weet u precies waar u met uw medewerkers aan toe bent. U kent de gemaakte formele afspraken over de arbeidsvoorwaarden. U heeft zicht op de bedrijfsmiddelen die uw medewerkers gebruiken. Ook verlof en verzuim heeft u volledig in beeld. In het elektronisch personeelsdossier vindt u alle relevante gespreksversla-gen. En last but not least kent u de opleidingen en competenties van uw medewerkers zodat u ze in veran-derende omstandigheden optimaal kunt blijven inzetten. Alle benodigde informatie voor de salarisverwerking levert u eenvoudig aan.

Lees meer Personeelsbeheer

Eenvoud, overzicht en samen: Met Appenta haalt u het maximale uit uw medewerkers!